امام علی

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود

مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود

مراقب رفتارت باش که عادت می شود

مراقب عادتت باش که شخصیت می شود

مراقب شخصیتت باش که سرنوشت می شود

( از سخنان امام علی که درود بر او باد )

خدایا چه حکمتی در کار است که علی را در میان اعراب خلق کردی ؟

/ 0 نظر / 15 بازدید