نشان آدمیت

سلام خدمت دوستان بزرگوار و پوزش از تأخیر در نوشتن مطلب جدید

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

اول به خود بنگریم ، نام خود را آدم گذاشته‏ایم و خود را اشرف مخلوقات می‏دانیم.

وجه تمایز خود را از سایر موجودات ، نه برای دیگری ، بلکه برای خودمان بشماریم.

آیا اگر در میز قضاوت ،قاضی عادل و صادقی بنشیند و در مورد آدمیت خودمان رأی بدهد ، به نشان آدمیت ما از 100 امتیاز ، فکر می‏کنیدچند امتیاز بدهد ؟

زمانی‏که به‏خاطر پول ، مقام ،موقعیت ،و . . . به راحتی از همه چیز می‏گذریم ( خویشاوندی ، دوستی ، . . . ) و همه ارزش‏های انسانی را لگدمال می‏کنیم. 

/ 0 نظر / 25 بازدید