ردپایت می ماند

سلام بر تو که آرام می آیی و آرام گذر می کنی تا از آمدن و رفتنت آرامش کسی بر هم نخورد . این را بدان آمدنت آرامش است ، دلنشین است . و التیامی بر چشمان منتظر .

بیا . همانگونه که دوست داری .

فقط بیا .

/ 0 نظر / 12 بازدید