نیمه پر لیوان - نیمه مثبت زندگی

هر آنچه داریم برای ادامه زندگی شیرینمان کافیست . پس با اندیشیدن به نداشته هایمان ، زندگی شیرینمان را تلخ نکنیم .

امروز را فدای دیروز و فردا نکنیم

شادی ها و کامیابی هایمان را در اثر غفلت ، با افسوس های غم انگیز عوض نکنیم

 ضعیف ترین نور بر سیاه ترین تاریکی پیروز است .

زندگیتان همیشه پُر نور و شاد باد . برقرار باشید و پایدار 

/ 0 نظر / 24 بازدید