سه نوع رفیق

سه نوع رفیق

نقل است که رفیق به سه نحو است :

یکی حکم غذا دارد که انسان به او محتاج است

یکی حکم دوا دارد که انسان گاهی به او محتاج می شود

یکی حکم مرض دارد که انسان هیچ وقت به او محتاج نیست لیکن گاهی به او مبتلا می شود

باری اگر رفیقی به صفات حمیده پیدا کردی باید قدر او را بدانی و او را به آسانی از دست ندهی

(( از : تذکرة المتّقین ))

/ 0 نظر / 12 بازدید