شیرینی عمر

شیرینی عُمر به آنست که از پایانش ناآگاهیم

عُمر با شتاب درگُذر است

عزیزان یک به یک در سفرند

قبل از آغاز سفری بی بازگشت ، با همسفران ، خاطراتی خوش بیآفرینیم

اشکی پاک کنیم و از شکستن دل عزیزان و همسفرانمان خودداری کنیم

 

/ 0 نظر / 22 بازدید