بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

تقدیم به بهترینم

بی روی تو خورشید جهانسوز مباد

هم بی تو چراغ عالم افروز مباد

با وصل تو کس چو من بد آموز مباد

روزی که تو را نبینم آن روز مباد

شعر از : پدر شعر فارسی ، رودکی

/ 0 نظر / 31 بازدید