امروز را زندگی کنیم و افسوس دیروز را نخوریم

امروز را زندگی کنیم     و    افسوس دیروز را نخوریم

 به خاطر فردا امروزمان را خراب نکنیم

 چه تضمینی هست که فردائی برایمان باشد

 که اگر فردائی هم برایمان باشد

همان فردا ، امروز همان روز خواهد بود

 پس امروز را زندگی کنیم و قدر لحظه لحظه آن را بدانیم

و  از همین لحظه در صدد دیدن عزیزانمان باشیم

و  در ابراز عشق و علاقه به آنان کوتاهی نکنیم

چون تضمینی نیست تا آینده ای برایمان باشد

/ 0 نظر / 16 بازدید