تقدیم به بهترینم

تقدیم به بهترینم .

به نظر شما بهترینِ هر شخص ، چه کس و یا چه چیز می تواند باشد . و یا اصلاً می تواند وجود داشته باشد ؟

آیا این بهترینِ هرشخص ، سازنده گذشته این شخص بوده است ؟

و یا سازنده زمان حال این شخص ؟

یا هیچکدام ، و شاید سازنده فردا ی این شخص  سوال 

بی روی تو خورشید عالم افروز مباد

روزی که تو را نبینم آن روز مباد .

 

/ 0 نظر / 20 بازدید