# افسوس_نخوریم

امروز را زندگی کنیم و افسوس دیروز را نخوریم

امروز را زندگی کنیم     و    افسوس دیروز را نخوریم  به خاطر فردا امروزمان را خراب نکنیم  چه تضمینی هست که فردائی برایمان باشد  که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

امروز را زندگی کنیم و افسوس دیروز را نخوریم

امروز را زندگی کنیم امروز را زندگی کنیم افسوس دیروز را نخوریم به خاطر فردا امروزمان را خراب نکنیم چه تضمینی هست که فردائی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید