# نخل

زندگی اندیشیدن است. زندگی ، تلاش برای ارزش انسانیت است.

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.   :   D.SH زنده بودن ، آیا در هر هوایی ، نفس کشیدن است ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید