زیباییهای آفرینش در اعماق دریا

وقت کردم تا وبلاگ خودم را مطالعه کنم . واقعاً لذّت بردم ، زود داوری نکنید چون از خود راضی نیستم ، لذّت از اینکه برایم سراسر خاطره است . وقتی به خودم آمدم ، دیدم در مطالب خودم غرق شده ام ، و وقتی به غرق شدن اندیشیدم ، تازه فهمیدم که جای زیباییهای آفرینش در دریا ، در وبلاگ من خیلی خالیه ، به همین سبب برآن شدم تا عکس هایی را در وبلاگ خودم جای دهم .

آیا از آب آرامش یافته اید ؟

با نگاه کردن به جاری شدن آب رودخانه و گوش دادن به صدای دلنواز آن 

با نشستن در کنار ساحل و تگاه کردن به امواج دریا و گوش دادن به صدای زیبای امواج آرام و خروشان آن

با خیس شدن در زیر قطرات باران

و ...  .

خیلی آرامش بخش است ، اگر تجربه نکرده اید حتماً تجربه کنید مخصوصاً شنا کردن را حتماً و حتماً برای آرامش اعصاب و روان و شادی روحیّه خودتان امتحان کنید ، مطمئنّم تکرار خواهید کرد .

/ 0 نظر / 76 بازدید