اگر زندگی را زیبا نمی بینیم

اگر زندگی را زیبا نمی بینیم باید زاویه نگاهمان را تغییر دهیم .

اگر زندگی کردن را مشکل می دانیم ، باید آسانش کنیم .

اگر بخواهیم می توانیم ، کافیست برای خواسته هایمان تلاش کنیم ، و هیچگاه نااُمید نشویم ، چون نااُمیدی دشمن زیبایی ها است . و نااُمیدی ها همان شکست است .

/ 0 نظر / 12 بازدید