اگر خواهم غم دل با تو گویم ، ...

اگر خواهم غم دل با تو گویم ، جا نمی یابم

اگر جائی شود پیدا ، تو را تنها نمی یابم

اگر یابم تو را تنها و جائی هم شود پیدا

زشادی دست و پا گُم می کنم ، خود را نمی یابم

راستی چرا اینچنین است ؟

پس باید گفتنی ها را در اولین فرصت گفت ، چون اگر دست و پایمان را هم گُم نکنیم ، شاید فُرصت را پیدا نکنیم .

/ 0 نظر / 235 بازدید